Disclaimer

1. Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze website, inclusief handelsmerken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen etc., is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoort toe aan Veraltis of rechtmatige derden.

2. Beperking van aansprakelijkheid:

Alle informatie op deze website is verzameld met bronnen die als betrouwbaar geacht worden. Alle analyses op deze website zijn met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. In geval van verkeerde, onnauwkeurige of onvolledige informatie en/of analyses, kan noch Veraltis, noch enige partij verbonden aan Veraltis, noch een van haar of hun bestuurders, aandeelhouders, consultants, of werknemers aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op deze website.

Er kunnen geen rechten ontleend worden uit  informatie op deze website, waaronder cijfers en gegevens. Alle gegevens op deze website zijn louter indicatief en niet bindend. Alle cijfers op deze website kunnen zijn afgerond. De verwachte rendementen zijn schattingen op basis van veronderstellingen die realistisch worden geacht op het moment dat de respectievelijke analyses zijn uitgevoerd. Deze veronderstelde parameters zouden echter in werkelijkheid fundamenteel anders kunnen zijn en zullen waarschijnlijk ook blijken anders te zijn. Daarom kunnen en zullen de effectief gerealiseerde rendementen wezenlijk verschillen van de historische en/of verwachte rendementen die onder geen enkele omstandigheid, door wie dan ook, in welke mate dan ook, worden gegarandeerd. Er kunnen en mogen geen investeringsbeslissingen of andere beslissingen worden genomen uitsluitend op basis van de informatie op deze website zonder verdere analyses die worden ondersteund door aanvullende informatie en verduidelijking.

De informatie op deze website, of enige mondelinge toelichting die in verband hiermee wordt gebracht, wordt niet beschouwd als en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling, aanbieding van een beleggingsproduct of enige andere vorm van advies, aanbeveling of aanbieding. De inhoud van deze website zal nooit kunnen worden opgevat als een aanbod, bevestiging of overeenkomst van welke aard dan ook. Uitsluitend ondertekende aanbiedingen of ondertekende overeenkomsten zal Veraltis, de oprichter van deze website of eender welke partij verbonden met de vernoemde personen, wettelijk binden. Veraltis, de oprichter van deze website en elke partij die verband houdt met de voornoemde personen zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door softwarevirussen in verband met deze website.

De inhoud van de website (link inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Veraltis staat niet in voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een storing of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, als gevolg van toegang tot of gebruik van de website.

Veraltis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens wie dan ook, direct of indirect, speciaal of anderszins, voor schade veroorzaakt door het gebruik van deze of enige andere website, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van, zonder beperking, alle verliezen, werkonderbrekingen, schade aan de programma’s van de gebruiker of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, software, enz.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het opnemen van links naar deze website of pagina’s betekent op geen enkele manier een impliciete goedkeuring van hun inhoud.

Veraltis verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze website en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

3. Toepasselijk recht en jurisdictie:

Op deze website is Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Veraltis gebruikt jouw persoonsgegevens vanaf nu ook om de diensten te optimaliseren en deze waarvoor jij kiest te personaliseren. Door op “verdergaan” te klikken of door verder te surfen, erken je deze aangepaste algemene voorwaarden en cookieverklaring gelezen te hebben.